Smartrelè for varmtvann

Slik ser releet ut som styrer en varmtvannsbereder (vvb). Så snart releet blir tilkoblet strøm blir det automatisk satt i søkemodus slik at du enkelt kan legge det til i Safey app (tannhjul, administrer enheter, pluss, søk). Releet befinner seg som regel bak et blindlokk i nærheten av VVB eller i en koblingsboks. For å få tilgang fjernet du bare lokket / deksel med en skrutrekker.

Har du kaldt vann? Dersom du av ulike årsaker opplever kaldt vann kan du trykke på knappen reset en gang. Da skal du høre et tydelig mekanisk klikk som betyr at releet er slått på. Vent ca 2-4 timer så vil du igjen ha varmt vann. Den røde lysdioden er kun en indikator på om releet er tilkoblet et nettverk eller ikke og har ingenting med om releet er på eller av.

Hvordan resette og legge til releet på nytt? Trykk på knappen reset 4 ganger i rask rekkefølge. Når du har gjort riktig vil enheten kvittere ved mekaniske klikk tre ganger (slå av / på). Deretter er enheten søkbar i 60 sekunder i appen. Scroll ned for å finne ut fullstendig oppsett i systemet.

Slik setter du opp automatisk strøm til VVB

Åpne appen og i bunnmenyen velger du automatisering, strømsparing.

Aktiver automatisk strøm til VVB og vi anbefaler 12 timer som grunninnstilling.

Når du trykker på feltet for automatisk oppsett til VBB blir du tatt til neste side. Husk å velge riktig enhet for styring.

Her angir du 12 timer som vår anbefaling. Når dette er lagret vil releet nå slå av / på i forhold til strømprisen for å utnytte forskjellene og besparing oppnås.