Vanlige spørsmål om Safey Power strømsparing

Blir varmtvannet kaldt før tanken varmes opp igjen? Svar: Tanken minker med kun ca 0,4 grader per time slik at det har ingen påvirkning og besparelsen er fortsatt høy.

Vil utsettelse av varmtvann påvirke fremkomst av legionella? Svar: Nei, så lenge tanken kommer opp i 70-75 grader en gang per uke er ikke dette et tema. Alle tanker i Norge er satt opp med tanke på legionella.

Hvordan fungerer Enovastøtten? Svar: Safey sørger for alle relevante dokumenter du trenger i din søknad. Du logger ellers inn på enova.no med BankID, fyller ut tiltak og pengene vil være på din bankkonto i løpet av 2-8 uker.