Innstillinger av Termostat

Funksjonstast = knapp 2 fra venstre med 4 prikker.

VIKTIG! Vi anbefaler som standard å ha tastene på termostaten i låst modus, og heller styre termostat gjennom app. Dette for å best mulig utnytte strømprisene, samt at man ikke med uhell deaktiverer appstyringen med feil tastetrykk. Dette gjøres ved å Holde inne power knapp + Pil opp + Pil ned i 5 sekunder. Da dukker ett låsesymbol opp. Termostaten skal også alltid stå i app styring.

For å stille temperatur Går du inn på Safey appen, Velger rommet du ønsker å angi temperatur og setter temperatur. Vi anbefaler at man setter temperatur automatisk fra automatisering i bunnmenyen i app > Energisparing > Automatisk temperatur. Der kan man velge en ønsket øko og komfort temperatur som vil følges ut ifra strømpriser. Her anbefaler vi å ikke ha en større differanse en to grader mellom øko og komfort.

Legge til termostat til app. Dersom du av ulike årsaker skal legge til termostaten på nytt i systemet. Åpne appen, tast tannhjul øverst til høyre, administrer enheter, tannhjul på nytt, velg rød sletteknapp, slett termostat fra listen. På selve termostaten holder du inne funksjonstast i 2-3 sekunder. Øverst til høyre vil P-01 blinke. Trykk funksjonstast og tast en av pilene opp eller ned til du ser nE.A i displayet. Trykk så en gang til på funksjonstasten. Nå har du 60 sekunder på deg til å søke opp termostaten på nytt i appen.

Gå til tannhjul, adminstrer enheter, trykk oransje plusstegn og velg søk. Velg rom og bruk.

Etter at termostaten er lagt til i appen så se på displayet at symbolet for en hånd er aktivert. Dette betyr at den styres fra app. Dersom dette symbolet ikke er valgt så trykk en eller flere ganger på funksjonstast for å bytte modus.

Gulv / Rom styring av temperatur. I noen tilfeller er det lagt rør i veggen som går ned til en gulvføler. For eksempel på baderom er dette veldig vanlig. Hvis huset ditt har dette kan man selv velge om termostaten skal vise temperatur av føleren i termostaten(room), eller gulvføleren(floor). Dette gjøres ved å holde inne funskjonstasten i 2-3 sekunder og bla til P-18. her kan du angi tE.r for rom føler, eller tE.F for gulv føler, bekreft ved å trykke funksjonstast. Sjekk at temperaturen vises i displayet etter denne endringen ved å trykke power knappen. Hvis du får to streker i stedet for temperatur betyr det at du ikke har en gulvføler i ditt hjem. Hvis du har visning av gulv temperatur sørg for at på P-06 er det også angit Co.F slik at termostaten også styres av temperaturen i gulvet.

Trådløs tempsensor. Start med å legge til selve tempsensoren i appen. Trykk plusstegn i appen for å starte søk. Aktiver batteriet på selve sensoren ved å fjerne plastbeskyttelsen. Velg det rommet i appen som termostaten også skal stå i. Gå inn i ROM menyen og velg det rommet både termostaten og tempsensor er registrert med. Under valget temperaturstyrende enhet velger du nå temperatur og luftfuktighetssensor. Bekreft med bruk. På selve termostaten hold inne funksjonstasten i 2-3 sekunder. Bla med pilene til du ser P-17. Trykk funksjonstast igjen og bla med pilene til du får SE.r og bekreft med funksjonstast. Nå vil termostat få sin temperatur fra trådløs tempsensor og dette skal fremgå i displayet.

Får du ikke varme i gulvet eller er gulvet for varmt? Ofte når vi får slike hendvendelser er dette knyttet til en av følgende feil:

1: Termostat er ikke satt i app styring. Dette kontrolleres ved å se på bunn av displayet i termostaten. Her er det en av 4 mulige symboler. Ett blad, ett A Symbol, En person eller en hånd. Hvis du ikke har hånd symbolet trykk funksjonstasten for å bytte mellom de forskjellige modusene. Termostaten skal alltid stå med hånd.(appstyring)

2: Termostaten står utenfor rommet den skal styre. Se gulv/rom styring av temperatur ovenfor. Hvis det viser seg du ikke har en gulvføler må da en trådlås temperatur sensor settes opp. Kontakt oss så bistår vi med dette.

3. Termostaten er svart. Hold inne power knappen i ca 5 sekunder til displayet lyser opp. Slukker displayet flere ganger kan en omstart av systemet være nødvendig. Dette gjøres i Safey appen. Gå inn på mer, nederst i høyre hjørne > Hub strømtilkobling > velg restart Hub (IKKE TILBAKESTILL TIL FABRIKKOPPSETT!!!) systemet blir nå utligjengelig i ca 30 sekunder. Dette vil da løse problemet i de fleste tilfeller. Hvis ikke gjenta prosessen.

Tid og dato endres på menyvalg P-15 for tid og P-16 for dag.

Husk alltid å sette termostaten i låst modus etter du har gjort endringer. Hold power + pil opp + pil ned inne i 5 sekunder til lås symbolet blir synlig.