Feilsøking Safey HUB

Får du Oooops, kan ikke koble til når du åpner appen? I nesten alle tilfeller skyldes dette problemer med nettverk. Vi starter da med å sjekke lysindikatoren bak på Safey HUB. Blinker den grønt hvert 4 sekund betyr dette at alt er i skjønneste orden. Får du fortsatt ikke koble til må du sjekke at din telefon har kontakt med internett og prøve på nytt.

Min HUB blinker ikke grønt hvert 4 sekund. Løsningen her vil i de fleste tilfeller være å restarte ditt nettverk (router/modem) og restarte Safey HUB. Dette betyr i praksis å ta ut og inn strøm i noen sekunder. For Safey HUB må man i tillegg til å dra ut strømkabel også ta ut og inn batteri. Se bilde. Vent deretter ca 2-3 minutter og se om lysindikatoren blinker grønt hvert 4 sekund som betyr at alt skal være i skjønneste orden og HUBen har kontakt med internett.

Her er en oversikt over hvor de ulike tingene er plassert på HUBen.

Oversikt av statusmeldinger fra HUB.