Hvorfor får jeg falsk alarm fra røykvarsler?

En røykvarsler er utformet for å detektere brann og de aller fleste av oss har sikkert også opplevd en falsk alarm fra en røykvarsler uten at det faktisk brenner. Vanligvis pleier dette å dreie seg om matlaging, tilbakeslag fra peis eller dusjing/vanndamp. I tillegg kommer det noen ganger falske alarmer uten noen åpenbar grunn og det er dette vi skal se nærmere på her. For å forstå hvorfor en røykvarsler trigger på noe som ikke er røyk må man se på selve oppyggingen av sensoren. En moderne røykvarsler kalles for optisk sensor som igjen betyr at det sendes en lysstråle i et deteksjonskammer. Når denne lysstrålen blir forstyrret av røyk så trigges alarmen. Det en slik sensor ikke vet er hva som forstyrrer lysstrålen og den vanligste årsaken kommer pga luftforurensninger som støv, pollen og andre partikler i luften. Normalen er at dette skjer på sommerhalvåret da det har sammenheng med mer lufting i din bolig samt at det er vesentlig mindre støv og pollen i luften på vinterstid. For å motvirke dette fenomenet anbefaler vi at du støvsuger røykvarslerne med jevne mellomrom. Ta den ned ved å vri den fra festet, ta ut batteri og støvsug godt rundt den perforerte metallringen. Sett deretter tilbake batteri igjen og monter den på samme plass. I litt mer sjeldne tilfeller kan man oppleve en uheldig plassering i boligen. Feks at en røykvarsler er plassert i umiddelbar nærhet til ventilasjon eller står i luftstrømmen til en varmepumpe. Vi ser at enkelte ganger er det umiddelbare miljøet for en røykvarsler ikke egnet. Slike rom kan være vaskerom der det er unormalt mye støv/luftfuktighet samt garasjer som særlig på høst og vinter opplever duggpunkt/luftfuktighet. Et annet eksempel kan være en typisk utestue med mye vinduer hvor temperaturen overstiger 50 grader og røykvarsler trigger på varme.

Hva gjør jeg når en falsk alarm har oppstått? Tast kode på kodepanel så vil alarmen bli stille i 5 minutter med unntak av den enheten som faktisk trigget. Ta ut batteriet fra den brannvarsleren som først trigget (sjekk sms hvis du er usikker). Vent 20 sekunder og sett i batteriet igjen. Nå vil brannvarsleren sende et automatisk stoppsignal. Om litt vil alle seriekoblede enheter stilne sine sirener. Noen ganger er det kommet støv eller annet i en brannvarsler som medfører at den ikke slutter å varsle. Da må man ta den ned og ut med batteri. Støvsug deretter grundig rundt den perforerte ringen og sett i batteri. Da vil stoppsignal sendes.

Skulle det være andre grunner til at du misstenker at din røykvarsler går av falskt vil vi at du kontakter oss for videre assistanse