Avtaleendringer 2023

Grunnet sterkt økte kostnader i verden og hovedsaklig knyttet til strømpris og endrede innkjøpsbetingelser vil vi måtte utføre enkelte prisøkninger fra 2023. Heldigvis har vi allikevel klart å holde endringene på et lavere nivå – Produktene Safey Anywhere endres med kroner 39.- per måned og Alarmstasjon endres med 19.- per måned.