Avtaleendringer 2024/25

Safey AS har endret sin adresse til: Karihaugveien 89, 1086 OSLO. Ellers er kontaktinfoen lik som før.

Grunnet store endringer i samfunnet knyttet til prisvekst og datalagring i særdeleshet ser vi oss nødt til å foreta en prisjustering. De nye prisene er som følger:

Safey Anywhere – Antall kamera utover 1 per Gateway/Hub/System vil fra 1 januar 2025 belastes med 20.- per kamera per måned. For å klargjøre: Har en kunde 1 kamera i sitt system betaler man ingenting ekstra. Har man dermimot 2 kamera på et system vil man måtte betale 20.- kroner ekstra per måned. Safey Anywhere vil i tillegg få en prisøkning på kroner 20.- per måned. Ny pris for Safey Anywhere fra januar 2025 blir dermed kroner 159.- per måned. Prisen for å være tilknyttet Safey Powers pristjeneste endres til kroner 99.- per måned.

Tidligere Avtaleendringer:

Grunnet sterkt økte kostnader i verden og hovedsaklig knyttet til strømpris og endrede innkjøpsbetingelser vil vi måtte utføre enkelte prisøkninger fra 2023. Heldigvis har vi allikevel klart å holde endringene på et lavere nivå – Produktene Safey Anywhere endres med kroner 39.- per måned og Alarmstasjon endres med 19.- per måned.

Endringer i vilkår for bruk av Safey Anywhere: Krav til operativsystem som kreves for å bruke appen Safey er versjon Android 5.1 og nyere eller med iOS versjon 11.0 eller nyere