Avtaleendringer 2023

Grunnet sterkt økte kostnader i verden og hovedsaklig knyttet til strømpris og endrede innkjøpsbetingelser vil vi måtte utføre enkelte prisøkninger fra 2023. Heldigvis har vi allikevel klart å holde endringene på et lavere nivå – Produktene Safey Anywhere endres med kroner 39.- per måned og Alarmstasjon endres med 19.- per måned.

Endringer i vilkår for bruk av Safey Anywhere: Krav til operativsystem som kreves for å bruke appen Safey er versjon Android 5.1 og nyere eller med iOS versjon 11.0 eller nyere