Innstillinger kamera

Guide for kamera.– Jeg har byttet/endret nett, hva gjør jeg?
Etter at man har byttet/endret nett, så vill ikke kamera kunne koble seg opp på grunn av endringene. Kamera må da konfigureres på nytt, dette gjøres enkelt via appen.

Først så skal man nullstille kamera:

  1. trykk og hold inne tilbakestillingsknappen (J) i 10 sekund for å koble enhet fra nettverk. LED-lyset (H) vil så slukke.
  2. Åpne Safey-appen og trykk på tannhjulet øverst til høyre – Administrer enheter – pluss symbolet – Legg til kamera, følg trinnene som er beskrevet her for å koble til enheten.

– Kamera lyser grønt men har ikke tilgang til kamera.

Dette kan være på grunn av at ruter ikke får til å tildele IP adresse til kamera. Ta strømmen på ruteren og vent i 15 sekund, sett i strømmen på ruteren. Etter at dette er gjort så kan man gå inn på «mer» nede til høyre, velg så hub strømtilkobling – restart hub. Da skal kamera være oppe å gå.

– Hvordan legger jeg til kamera?

1. Åpne Safey-appen og følg trinnene som er beskrevet her for å koble til enheten din.  Velg tannhjulet øverst til høyre på startsiden, trykk på administrer Enheter – plussymbolet – legg til kamera.

2. Velg kamera som skal legges til fra listen på appen.

3. Koble strømkabelen til kameraets strøminngang. Sett strømkabelen inn i medfølgende USB adapter og koble adapteren til stikkontakt.  Kamera vil da starte opp, vent til lampen blinker grønt sakte.

4. Etter at du har valgt kamera så velger du navnet på WI-FI nettverket ditt (SSID). OBS! Velg 2,4 GHz (ikke 5 GHz) dersom du har begge valg. Du kan også skrive inn nettverksnavnet (SSID) manuelt. Husk da å skille mellom store og små bokstaver.

5. På linjen under skriver du inn WI-Fi passordet ditt og trykk deretter på Neste.

6. Kontroller at LED-lyset (H) på kamera blinker grønt, før du trykker på neste.

7. Etter at du har trykket på neste så dukker det opp en QR-kode. Snu telefonskjermen mot kameralinsen (I) for å koble kamera til WI-FI nettverket. Anbefalt at man skrur opp lysstyrken å skjermen slik at kamera lettere leser av QR-koden. Hold telefonen foran linsen på kamera og flytt telefonen rolig bakover til koden er akseptert (LED-lyset (H) går fra å blinke sakte grønt til raske blink som indikerer at kamera kobler seg til WI-Fi nettverket ditt).

8. Når kamera er koblet til nettverket vil LED-lyset (H) på kameraet lyse grønt, og du sendes automatisk videre til siden for å konfigurere enheten. Denne prosessen kan ta noen minutter.

9. Du kan nå gi kamera et navn, for eksempel «kamera i gangen» og knytte det til et rom. Opprett et nytt rom dersom ønsket rom ikke allerede eksisterer i oversikten.

Feilsøking.

  1. kontroller at kablene er satt riktig inn
  2. At du har internet-tilkobling.
  3. Hvis du har problemer med å legge til kamera, kan du gjøre en strøm-reset ved å koble ut strømforsyningen til internett-ruteren, hubben og kamera. Koble så strømen til på nytt og sjekk på Safey-appen om det dukker opp.
  4. Sørg for at kamera er koblet opp mot 2,4GHz signalet fra ruter.
  5. kontroller at du har skrevet inn nettverksnavnet og passordet korrekt (skiller mellom store og små bokstaver).
  6. Ha maks skjermstyrke når QR kode skannes.

Tilbakestilling av kamera.

  1. Trykk og hold inne tilbakestillingsknappen (J) i 10 sekunder for på koble enheten fra nettverket. LED-lyset (H) vil så slukke.
  2. For å sette opp kamera på nytt, gå tilbake til «Hvordan legger jeg til kamera»

LED-lys beskrivelse: